Motona - Sklep z odzieża motocyklową
 • Jesteś tu: Sklep motocyklowy Motona producent odzieży motocyklowej kurtki Regulamin
 • Regulamin

  I. Postanowienia ogólne

  • Właścicielem sklepu jest firma Motona Dominik Borysewicz z siedzibą w Lublinie przy ul. Żelazne 43, o numerze NIP 946-244-88-34, zwana dalej: ?MOTONA? “www.motona.pl ” lub “Sklepem Internetowym”
  • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.motona.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski – zwaną dalej “Klientem” lub ?Kupującym”.
  • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie zamówienia w MOTONA telefonicznie, mailowo bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
  • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
  • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.
  • Zamówienia poprzez stronę internetową www.motona.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od MOTONA.

  II. Potwierdzenie zamówienia

  • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
  • Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia towaru w sklepie MOTONA.
  • W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w ?Dostępności ograniczonej?, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.
  • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

  III. Formy płatności

  • Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
   • PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) – Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
   • PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY – Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego MOTONA: Nr konta bankowego: 33 1050 1953 1000 0090 6272 2187 (ING Bank Śląski S.A.) Motona, ul. Żelazna 43, 20-342 Lublin. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

  IV. Dostawa towaru

  • Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.
  • Opłata za koszt wysyłki wynosi 14 zł przy płatności przelewem i 20 zł przy wysyłce za pobraniem. Towary dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Niektóre produkty są wysyłane bez pobierania dodatkowej opłaty za wysyłkę, informacja o tym znajduje się zawsze na stronie produktu.
  • W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania “Protokołu Reklamacji”.

  V. Prawo do odstąpienia od umowy

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować MOTONA o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Motona, ul. Żelazna 43, 20-342 Lublin / adres poczty elektronicznej: motona@motona.pl).
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy MOTONA. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MOTONA), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MOTONA została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • MOTONA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
  • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Motona, ul. Żelazna 43, 20-342 Lublin, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do MOTONA.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
  • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
  • Towar zwracany przez Kupującego nie może nosić śladów jego użytkowania. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  VI. Gwarancja

  • Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
  • Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, należy do MOTONA., zgodnie z warunkami gwarancji,
  • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do których wykonania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, np. konserwacja, czyszcznie etc.
  • Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
  • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi

  VII. Rękojmia

  • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwaranci, o których mowa w punkcie VI powyżej, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
  • Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).